Родной язык и родная литература

Обратно выполненное домашнее задание отправьте по электронной почте khomushku.1967

Родной язык и литература

Класс Дата проведения Тема урока Вид проведения Домашнее задание Обратная связь  
5 07.04.2020г  Хамаарылганын демдек ады Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Демдек аттары кирип турар бичии шулук чогаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309    
5 09.04.2020г  Сан ады,сан адынын утказы. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru  Мерг 416;421           khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 14.04.2020г  Сан адынын бөлуктери.Тун сан ады. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru  Мерг 430          khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 16.04.2020г  Ангылаар сан ады,чоокшуладыр сан ады. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Мерг 435;бодалгалыг тывызык бижип эккээр.               khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 21.04.2020г    Чыыр сан ады. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru  Чыыр сан ады кирген домактар чогаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 23.04.2020г Дугаар сан ады. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Мерг 442 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 28.04.2020г Сан адынын морфологтуг сайгарылгазы. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Беш,ушку,мун деп сан аттарынын морфологтуг сайгарылгазын кылыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 30.04.2020г Сан адынын нарын сөстер тургузары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru «Ыдык саннар» деп төлевилел кылыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
Родная литература.  
5 08.04.2020г О.Сувакпит Россияга алдар. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Шулукту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 09.04.2020г С.Пюрбю Ынак Тывам. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Шулукту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 15.04.2020г А.Уержаа Ие дылым. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Шулукту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 16.04.2020г Чогаадыг. Төрээн дылым-ынак дылым. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Чогаадыгны бижиир khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 22.04.2020г С.Сарыг-оол Маадыр Чургуй-оол. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Шулукту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 23.04.2020г Чогаадыг Чургуй-оол-тыва чоннун маадыры. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Чогаадыгны бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 29.04.2020г О.Сувакпит Кечил-оолдун солдаттары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Аянныг сайгарып номчуур. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
5 30.04.2020г О.Сувакпит Кечил-оолдун солдаттары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Сөзуглелди доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
 Родной язык      
6 07.04.2020г Сос каттыжыышкынынын тургузуу. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Мерг 417 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 10.04.2020г Домактын янзылары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 430 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 14.04.2020г Домактын чугула кежигуннери. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 439 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 17.04.2020г Кол сос биле соглекчинин аразынга тире. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 444 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 21.04.2020г Домактын синтаксистиг сайгарылгазы. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Час дугайында чараш домактар чогааткаш,ол домактарны сайгарар. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 24.04.2020г Сос каттыжыышкынынын холбаалары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 449 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 28.04.2020г Созуглел-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Час дугайында домактарындан сос кат-н ушта бижээш сайгарар. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
  Родная литература.  
6 08.04 Ш.Суван Азыранды Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Уран-чечен аргаларны ушта бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 10.04 Ш.Суван Азыранды Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Утказын чугаалаар. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 15.04 С.Сарыг-оол Күс Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Шүлүкту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 17.04 М.Доржу Экии,Тывам. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Дылынын уран-чеченин сайгарар. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 22.04 А.Даржай Өгге йөрээл. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Өгнун дериг-херекселдериниң аттарын бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 24.04 КДН.А.Даржай Тыва өглер. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Өг дугайында үлегер домактар бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
6 29.04 Ч.Т.Проза болгаш шулук чогаалынын ылгалдыг талалары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Шулукчугеш чогаадыр.   khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
   Родной язык  
8 10.04 Нарын домактарга бижик демдектери.   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 213;216 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 11.04 Нарын домактарга бижик демдектерин шын салыры. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 218 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 17.04 Практиктиг мергежилгелер. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 228;229 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 18.04 Созуглел-биле ажыл.   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Созуглел Тоолчу (арын112) khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 24.04 Ч.С.Созуглел-биле ажыл .Игилчи кижи. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Созуглелди номчааш,утказын кыскаладыр бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 25.04 Частырыглар-биле ажыл. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Созуглелди кыскаладыр дамчыдарынын аргалары. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 29.04 Тускайлаан кежигуннер. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 90 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
  Родная литература  
8   09.04 Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Конспект арын 289 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 11.04 З.Намзырай Эглип келир куштарым. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Шээжилээр khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 16.04 З.Намзырай Дуруяалыг шол. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Чурук чуруур khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 18.04 Ч.С.Чогаадыг Дуруяалар-эжеш куштар. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Чогаадыгны бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 23.04 КДН.А.Ховалыг Дорт хайыра.Олчейгиг даг. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Аянныг номчулга khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309  
8 25.04 С.Пюрбю Ынак Тывам.Торээн дылымга. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Шулукту доктаадыр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
8 30.04 Ч.С.Эдертиг Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Номчаан созуглелин кызырып бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
9а   07.04   Орфография болгаш пунктуация талазы-биле нормалар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 124;127 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
         9а     10.04 Дыл дугайында ниити билиглер.Дыл эртеми. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Параграф 27,28 Конспектилээр. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
       9а        14.04 Дылдын хой янзылары Торел дылдар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Таблица-биле ажыл арын 185 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
         9а           17.04   Бижиктин тывылганы. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Арын 186-187 конспектилээр,айтырыгларга харыылаар. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
          9а          21.04 Бижик тывылган соонда тыва дылдын хогжулдези. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 130 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
         9а            24.04   Тыва дылдын шинчээчилери. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Реферат кылыр бо темага. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
          9а         28.04 Тыва дылдын амгы уеде хогжулдези. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Чогаадыг бижиир бо-ла темага khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
                                                Родная литература.  
          9а    08.04     Е.Танова Кара-Бай Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Утказы,тема,идеязы. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
         9а   11.04 В.Серен-оол Огже чалалга Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Тыва чоннун хундулел ёзулалдары. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
         9а 15.04 А.Даржай Онгар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Созуглелди тыпкаш номчуур. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
         9а 18.04 А.Даржай Онгар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Тема,идеязы khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
           9а  22.04 А.Даржай Он рубль Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Номчааш,айт-га харыылаар khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
  9а 25.04 Чогаадыг Чогаалда мозу-будуш темазы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru «Он рубль» деп чогаалга даянып чогаадыг бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
29.04 Ч.С.Чогаадыг Сайт ИРНШ http://irnsh.ru Чогаадыг бижиир. khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
Класс Дата проведения Тема урока Вид проведения Домашнее задание Обратная связь
5 14.04.2020г  Сан адынын бөлуктери.Тун сан ады. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru  Мерг 430          khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
6 14.04.2020г Домактын чугула кежигуннери. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Мерг 439 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
 9а        14.04.2020г Дылдын хой янзылары Торел дылдар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru   Таблица-биле ажыл арын 185 khomushku.1967@mail.ru  или вайбер: 89010179309
Класс Дата проведения Тема урока Вид проведения Домашнее задание Обратная связь  
5 05.05.2020г  Сан адынчугаагашынажыглаары Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 455(арын229) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309    
5 07.05.2020г  Сан адынгакатаптаашкын Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг   459,467 (231;235)       khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 13.05.2020г Хыналда тест-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 469 (арын236)     khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 14.05.2020г Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Бодалгалыг тывызыкбижип эккээр (сан аттарыкириптурар)   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 19.05.2020г   Соскаттыжыышкыны Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 471(арын237)Мерг 472 (арын238) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 21.05.2020г Соскаттыжыышкынынынграмматиктигутказы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 477 (арын 240) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 26.05.2020г Соскаттыжыышкынындасостернинхолбаалары Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 481,482 (арын242) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5           29.05.2020г           Каттыжылга,хамааржылгахолбаалары         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 485 (арын 244) Мерг 488 (арын 246) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 02.06.2020г Башкарылга,тааржылгахолбаалары     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг492 9арын 248) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
Родная литература.  
5 06.05.2020г Ю.КюнзегешЭзимнерниныры Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Шулуктен уран-чечен аргаларныуштабижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 07.05.2020г С.Сурун-оол Ус-кушкаш Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Состергесинонимнертыпбижиир тар- Салчаар- Ужур-чову- khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 13.05.2020г М.КужугетАзыранчыпчорааш Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаалдыкичээнгейлигномчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 14.05.2020г М.КужугетАзыранчыпчорааш Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаалгахамаарыштырчурукчуруур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 20.05.2020г М.КужугетАзыранчыпчорааш Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгбижиир «Саглай-эресуруг» khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 21.05.2020г ЧогаадыгМээног-булем Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгныбижиир. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 27.05.2020г ЧогаадыгМээн эн сонуургаанчогаалым Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгныбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5           28.05.2020г           Частырыглар-биле ажыл         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Кандыгчастырыгларкылганынсайгарар.           khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
5 03.06.2020г Тестилер-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Ооренгентемаларынкатаптаар    
 Родной язык      
6 05.05.2020г Эдертиг (созуглелдиномчаашутказынсактыпоргашкыскаладырбижиир) Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглел-биле ажыларын 219 Мерг 450(3 катапномчупалгаш,номунхаапалгаш,утказынсактыпбижиир) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 08.05.2020г Эдертиг Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Эдертигнитондурбижиир (ол-ла ажылынуламчылаар) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 12.05.2020г Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Бодунунчастырыглары-биле ажыл khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 15.05.2020г Созуглел-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 451(арын220)Созуглелдиномчааш.адаандаайтырыгларгахарыылаар) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 19.05.2020г Созуглел-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Ол-ла ажылынуламчылаар(айтырыгларгахарыылапбижиир) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 22.05.2020г Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Бодунунчастырыглары-биле ажылдаар) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6           26.05.2020г           Лексикагакатаптаашкын         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Омонимнер,синонимнер,антонимнербижиир.       khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6     29.05.2020г     Кылыгсозунгекатаптаашкын   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Домактарчогаадыр,кылыгсозуангы-ангыкежигуннер-биле илереттиниптурар.    
       6       02.06.2020г       Наречиегекатаптаашкын   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 5 ангыхевирниннаречиелерикириптурардомактарчогаадыр    
      6               05.06.2020г               Аторнунгакатаптаашкын Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мен,ол,бо,кым-даа де пат оруннарынынморфологтугсайгарылгазынкылыр.    
  Родная литература.  
6 06.05.2020ч В.КокоолЧаргы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглелдиномчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 08.05.2020ч В.Кок-оолЧаргы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Уран-чечен аргаларныуштабижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 13.05.2020ч Е.ТановаИлбилигсогун Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Рольдапномчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 15.05.2020ч Е.ТановаИлбилигсогун Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Шиинитондурномчааш,утказынчугаалаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 20.05.2020ч Е.ТановаИлбилигсогун Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Кол овур-хевирлерге характеристика бээр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6 22.05.2020ч Чогаадыг Мен хуулгаазынилбилигболзумза… Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгныбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6           27.05.2020ч           Частырыглар-биле ажыл         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгнынтемазынчырыдып,абзацтаргачарыпбижээни   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6       29.05.2020ч       Ш.СуванАлдынкушкаш     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Уран-чечен аргаларныуштабижиир   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
6       03.06.2020ч       Туннелтестилер- биле ажыл     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тестилерге Харыылаар     khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
  6   05.06.2020ч   КДН.Чайынномчуурчогаалдар Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/   Чогаалдарныномчупалгашкээр   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
   Родной язык  
8 01.05.2020ч Диалог,монолог.цитата   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Диалог бижиир.Темазы : Карантин уезиндебажынга… khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 02.05.2020ч. Цитата. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Бир цитатаныалгаш,анаадаяныпчогаадыгбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 08.05.2020ч Домактын долу синтаксис-морфологтугсайгарылгазы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 2бодуун,2 ЧНД,2 ЧПНД чогааткаш,сайгарылгазынкылыр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 15.05.2020ч Соскаттыжыышкы- ны,бодуундомак.   Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 5бодуун домактарчогааткаш,соскаттыжыышкыннарынуштабижиир. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 16.05.2020ч ЧНД-та тайылбырдомактынянзылары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тайылбырдомактынянзыларынсхемагакоргузер khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 22.05.2020ч ЧНД-нынсайгарылгазынкылыры. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 206 созуглелЧаагайчанчылдар(арын99) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8           23.05.2020ч           ЧПНД-нысайгарылгазынкылыры.       Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мерг 211 (арын101)Чугле ЧПНД уштабижээш,сайгарар.           khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8             29.05.2020ч             Состургузуунсайгарары           Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Оорен,оореникчи,ооренир,ооредилгедепсостернинтургузуунсайгарар.   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8           30.05.2020ч           Чугаакезектерининморфологтугсайгарылгазы(тускайчугаакезектери)     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 6 тускайчугаакезектеринден 1-1 чижекалгашморфологтугсайгарылгазынкылыр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 05.06.2020ч Дузалалчугаакезектерининморфологтугсайгарылгазы.         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Биле,болгашдепчугаакезектери-биле домактарчогааткаш,домакта бар шуптучугаакезектерининморфологтугсайгарылгазынкылыр. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
  Родная литература  
8   02.05.2020ч Эдертиг (кыскасозуглелдиномчааш,утказындамчыдыпбижиир) Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Утказындамчыдыпбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 07.5.2020ч Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглелдинутказыншындамчыткан бе хынаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 14.05.2020ч. КДН.М.ГорькийХартыгадугайында ыр Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглелдитыпкаш,номчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 16.05.2020ч А.ПрокопьевАзиянынтову.Даглар. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглелдиномчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 21.05.2020ч ЧогаадыгТорээнТывамдаглары. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгныбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309  
8 23.05.2020ч Э.Мижит Хам дыт Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Утказынчугаалаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
8           28.05.2020ч.           Ч.С Мээног-булемдедагылга         Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыг азы проект тургузар,презентация     khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
     8         30.05.2020ч         ЧогаадыгМээн эн сонуургаанчогаалым     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгныооренипэрткенчогаалдарынгадаяныпбижиир. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
      8   04.06.2020ч Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаадыгнычогаалгадаянып,абзацтарнысагыптургаштеманычырытканынхынаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
9а   05.05.2020ч   Созуглел-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Арын 231 Мерг 264 khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
         9а 08.05.2020ч Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Бодунунчастырыглары- биле ажыл (шынбижилгенин,бижикдемдектериншынсалганынхынаар) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
       9а 12.05.2020ч Лексика Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 8 фразеологизм бижээш,утказынтайылбырлаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
         9а   15.05.2020ч   Состургузуу,сосчогаадылгазы. Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Школа,доозар,шылгалдадепсостергеторелсостертыпкаш,тургузуунсайгарар. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
          9а 19.05.2020ч Морфология болгаш синтаксис Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ 4 домакчогааткаш,олдомактарнын долу морфолог-синтаксистигсайгарылгазынкылыр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
         9а   22.05.2020ч   Пунктуация Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тире,дефис,улугсек,бичесек,ийисек.кавычканыдомакиштингекаяасалырыл,чижектергекоргузер. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
          9а       26.05.2020ч       Тестилер-биле ажыл       Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тестилергехарыылаар       khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
29.05.2020ч Туннелтестилергехарыы Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тестилернихарыылаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
  9а 02.06.2020ч Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Шынхарыылар-биле шууштуруп бодун хынаар khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
                                                Родная литература.  
  9а 2.05.2020     Ф.Сегленмей Тын дээшдемисел Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Утказы,тема,идеязы. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
 9а 6.05.2020 М.Олчей-оолУш чуве кара Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Чогаалдыномчуур khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
 9а 8.05.2020 Э.МижитСубедей Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Созуглелдиномчуур. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
   9а 13.05.2020 Э.МижитСубедей Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тема,идеязы,ужур-дузазы.Субедейдепкымыл,оондугайындачунубилир мен? (айтырыггахарыылаар) khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
  9а 16.05.2020 А.Даржай Тыва дылым Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ доктаадыр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
20.05.2020 Чогаадыг Тыва дылым –ыдыкдылым Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Шулуккедаяныпчогаадыгныбижиир khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
9а       23.05.2020     А.Бегзин-оолОгбелернинсылдызы     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Тема,идеязынтодарадыр     khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
  9а     27.05.2020   А.Бегзин-оолЧеди ада тоогузу     Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ Мээногбелерим депдыннадыг кылыр khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
9а   30.05.2020 Ч.С.Ог-булемдревозу Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ чедиркылыр   khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309
03.06.2020 О.Тун-оолТоолзугоранда Сайт ИРНШ http://irnsh.ru/zadaniya/ номчааш,тема,идеязынтодарадыр. khomushku.1967@mail.ru или вайбер: 89010179309